Vilken typ av yoga?

Yogaview


 Lugna dina sinnen , stärk din kroppAshtangayoga

En metod som förenar andetaget med rörelsen


Ashtangayogan är en levande tradition som  förmedlas från lärare till elev. Den är ingen religion eller politiskt bunden utan förmedlar kärleken och respekten för lärarna och själva livet, naturen runt omkring oss och möjligheten att kunna utvecklas som människa. När vi utövar ashtangayoga tränar vi oss i att kunna fokusera blicken, rörelse synkroniserat med andetaget och våra kroppslås detta ger oss möjlighet att kontrollera vårt sinne och uppnå en god kroppskontroll, vi blir starka mentalt och fysiskt samtidigt som vi uppnår mer flexibilitet

MediYoga

Ge din kropp en chans till självläkning

terapeutiska yogarörelser tillsammans med olika andningstekninker och meditationer får du ett verktyg som hjälper dig att finna  balans i kropp och själ, emotionellt samt mentalt och fysiskt. MediYogan har svensk forskning bakom sig, som visar att det hjälper mot bla stress,ångest,oro,depression,högt blodtryck. Om du önskar läsa mer om forskningen gå in på www.mediyoga.se

 Chakra Yoga

 När vi arbetar med vårt chakrasystem står vi ansikte mot ansikte med några av

tillvarons allra mest fundamentala frågeställningar.

Du kan läsa tusen böcker om yoga men det är först när du gör

yoga som du får den egna upplevelsen av vad det egentligen

handlar om. I slutändan är den egna upplevelsen allt vi har att

lita till.

Bilda dig en egen uppfattning om chakrasystemet, grundad på

dina upplevelser av yogan. På den här kursen kommer du få ta del av Mediyoga samt Yinyoga.

YinYoga

 Är en yogaform som är en blandning från kinesisk medicin, yoga och mindfullness. I yinyogan fokuserar vi på kroppens såkallade  yinpartier, de som är innerst som skelett, bindväv, ligament, leder och inre organ. Det är den nedre delen av kroppen som står i centrum. Vi jobbar sittande eller liggande. Höfter, ryggrad och hårda benmuskler blir rörligare.

Yin = svalka, avslappning, varande och mjukhet, det som är under ytan , skuggsidan.

Yang = yta, sol, värme , energi
De Fem Tibetanerna.


De fem tibetanerna är ett yogasystem bestående av fem mycket enkla och starkt energigivande övningar som härstammar från Himalayas bergstrakter. De är även kända som de fem föryngringsriterna och fördes till västerlandet tidigt i detta sekel av en pensionerad brittisk arméofficer som lärt sig dem i ett tibetanskt lamakloster.

De fem tibetanerna tar varken mycket tid eller kraft i anspråk, men kan dramatiskt öka fysisk styrka och spänst såväl som den mentala skärpan. Övningarna är lätta att lära sig, enkla att utföra, och även den som aldrig prövat på yoga tidigare kan uppleva de fem tibetanernas frigörande effekt på kroppens och sinnets inneboende energi. Regelbundet utövande kan lindra muskelspänning och minska stress, förbättra andningsprocessen och matsmältningen, stärka hjärt- och kärlsystem och leda till förhöjt välmående och avspänning. De fem tibetanerna är inte bara en kraftfull metod för att skärpa sinnena, men skyddar och stärker också den vitala livskraft som vi använder för att transfomera oss själva på djupet.


Kundaliniyoga

 är en aktiv och dynamisk form av yoga. I de flesta övningarna kombineras rörelser med kraftfull andning. Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar andningsövningar, meditation och mantran. I kundaliniyoga gör man yogapass (kriyas) som är en serie yogaövningar. Olika yogapass fokuserar på olika delar av kroppen och psyket. Det finns exempelvis yogapass för att stärka ryggen, förbättra immunförsvaret eller för att balansera olika känslor. Yogapasset avslutas med avslappning och meditation.

Kundaliniyoga stärker nervsystemet, balanserar körtelsystemet och frigör känslomässiga blockeringar vilket påverkar hälsan positivt och ger dig ökad livskraft och självkännedom.